MAA DFW Chapter

Home / MAA DFW Chapter

MAA DFW Chapter Committee

President – Rajiv k sah
Vice president – Ram lakhan singh
Secretory – Ram kailesh sah
Treasurer- Santosh sah
Advisor– Sarita sah

Members-  

 1. Rupali sah                                            
 2. Pradip sah                                                 
 3. Vina sah                                                   
 4. Pradip sah                                                    
 5. Shibdyal sah 
 6. Ranjana sah 
 7. Ramdip sah
 8. Chandan singh 
 9. Prusotam singh 
 10. Sachin chaudhary
 11. Arun k sah
 12. Sushila sah 
 13. Usha sah 
 14. Krishana sah 
 15. Priyanka sah 
 16. Pramod sah 
 17. Aradhana sah 
 18. Krishana das 
 19. Pankaj singh 
 20. Sudhir singh
 21. Sudha singh 
 22. Pawan sah 
 23. Bharti sah 
 24. Om sah 
 25. Subodh thakur 
 26. Shyam sundar yadav 
 27. Sunita bhagat 
 28. Prakash k sah 
 29. Raju sah 
 30. Sharwan k sah 
 31. Kajal sah 
 32. Priyanka singh
 33. Kazol sah
 34. Rakesh chaudhary 

President: Dr. Umesh Yadav

Vice-President: Pinky Yadav

Secretary: Saroj Sangam

Joint Secretary: Devendra Yadav

Treasurer: Pradip Sah

Joint-Treasurer: Pramod Ray

Members: Sabita Mandor, Rajiv Kushuwa, Narendra Yadav, Niraj Shah, Ram Gupta, Gita Shah, Rakesh Yadav, Rajesh Gupta, Puspa Yadav, Jivan Prakash Yadav, Sanjay Sharma

Advisors: Gopal Swarnakar, Sushil Chaudhary, Manish Gupta.