MAA California Chapter

Home / MAA California Chapter

MAA California Chapter Committee

President: Pinky Yadav

Senior Vice-President: Brijendra Sah

Vice-President: Pradip Sah

Secretary: Gauri Prasad Yadav

Treasurer: Chandan Chaudhary

Joint-Treasurer: Devendra Yadav

Members: Rajiv Kushuwa, Narendra Yadav, Niraj Shah, Gita Shah, Omkar Thakur, Rajan Sah, Rashi Sah, Ravi Yadav, Krishna Sah, Abhinandan Yadav

Advisors: Gopal Swarnakar, Sushil Chaudhary, Manish Gupta.

President- Dinesh Shah

Vice-President- Jay Yadav

Secretary- Sant Shah

Joint-Secretary- Sheema Saxena

Treasurer- Anamika Chaudhary

Members– Vaglal Kapar, Sharwan Kumar, Archana Rauniyar, Mukesh Thakur, Ranjit Saxena, Deep Jyoti Keshri Shah

Advisors- Suman Gupta, Dr. Biplav Yadav; Binaykant Chaudhary, Shreeta Yadav