MAA New England Chapter


MAA New England Chapter Committee

President- Lalkishor Mahaseth

Vice-Presidents- Debnath Mahato and Pradip P. Sah

General Secretary- Sanjeev Sah

Treasurer- Sanjeev Sah

Joint-Treasurer- Bharat Karmacharya

Spokeswomen- Gunja Sah

Members- Bimal Yadav, Shiva Kumar Thakur, Rubi Mandal, Sunita Sah, Punam Yadav, Anika Yadav, Sumitra Sah, Anjali Mahaseth, Abhishek Mahaseth, Swamikali Mahato, Kavita Karmacharya, Saroj Chaudhary, Kaushal Kishore Yadav

Advisors- Arbind Sah, Jap P. Sarraf, Bikram Sah, Umesh P. Sah

© 2019-2020 Madheshi Association in America. All Right Reserved.
Design & Developed By: Acme Smart Technology Pvt. Ltd.